ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน
โรงเรียนวัดบัวแก้ว สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร