ผอ.ธนะ
นายวรวุฒิ พลเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองทรงกรด
รองทองพิพย์
รองพิมพกานต์
นายทรงกรด แน่นหนา
นายทองทิพย์ อุ้ยวงค์
นางสาวพิมพกานต์ เบ้าคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา