คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
facebook หบ. จ้าโรงเรียนวัดหัวกระบือ
ธรรมเนียบผู้บริหาร
ผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2558
ผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2557
ยอดนักเรียน ปี 2558
แผนที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรสถานศึกษา
ผล o-net ป.6 และ ม.3 [2557]
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร
กองพัฒนาข้าราชการครูฯ
กลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษาฯ
กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาฯ
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา เขตบางขุนเทียน
 
 
     
:: วารสารโรงเรียนวัดหัวกระบือ ::
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
เดือน พฤศจิกายน
 
 
 
เว็บไซต์สำหรับเยาวชน
เสริมทักษะวิทยาศาสตร
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เสริมทักษะศิลปะ ดนตรี 
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะในประเทศไทย
เพลงสำหรับเด็ก [Eng]
เสริมทักษะด้านภาษา 
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บ
เรียนภาษาจีน 
เรียนภาษาญี่ปุ่น[1] [2]
นันทนาการบันเทิง
การ์ตูนไทยออนไลน์
ประเพณีและวัฒนธรรม การละเล่นของไทย 
ประเพณีไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
นาฎศิลป์ไทย 
มุมการศึกษา
Eduzones
วิชาการดอทคอม
สสวท.
ชมรมเด็ก
วรรณกรรม
ชมรมนักอ่านสามเกลอ
เพศศึกษา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา
 
โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โรงเรียนวัดกก
โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ
โรงเรียนวัดเลา
โรงเรียนวัดประชาบำรุง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนราชมนตรี
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนวัดแสมดำ
โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
โรงเรียนวัดบางกระดี่
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
โรงเรียนวัดบัวผัน
 
:: วันสำคัญประจำเดือน มกราคม 2559::
มกราคม 2559| โดย โรงเรียนวัดหัวกระบือ

วันสำคัญ : วันสำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2559

วันที่ 1
:: วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 9
:: วันเด็ก
วันที่ 13
:: วันการบินแห่งชาติ
วันที่ 14
:: วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 16
:: วันครู
วันที่ 17
:: วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
:: วันโคนมแห่งชาติ
วันที่ 18
:: วันยุทธหัสถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
:: วันกองทัพไทย
:: วันกองทัพบก

news icon
 
:: กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ::
28 ธันวาคม 2558 | โดย ร.ร.วัดหัวกระบือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558


คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม
news icon
 
:: กิจกรรมวันคริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษ ::
25 ธันวาคม 2558 | โดย ร.ร.วัดหัวกระบือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรมวันคริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษ


คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม
news icon
 
:: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ::
4 ธันวาคม 2558 | โดย ร.ร.วัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ :จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558


คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม
news icon
:: กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า::
25 พฤศจิกายน 2558 | โดย โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ :: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า : โรงเรียนวัดหัวกระบือ จัดกิจกรรม "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558

คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม

news icon
 
:: งานแข่งเรือประจำปีวัดหัวกระบือ  ::
25 พฤศจิกายน 2558 | โดย โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ ::

งานแข่งเรือประจำปีวัดหัวกระบือ : งานแข่งเรือประจำปีวัดหัวกระบือ ปี 2558 โดยมี สส.สากล ม่วงศิริ เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เข้าร่วมการแข่งขัน, ผอ.ธนะ สันติสวัสดิ์ ผู้อำนวย การโรงเรียนวัดหัวกระบือ, รองฯ ทองทิพย์ อุ้ยวงค์ รองผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมงาน

คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม

news icon
 
:: กิจกรรมวันลอยกระทง::
25 พฤศจิกายน 2558 | โดย ร.ร.วัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ ::

กิจกรรมวันลอยกระทง : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดหัวกระบือ นำกระทงที่จัดทำขึ้นถวายให้กับ
วัดหัวกระบือ

คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรม

news icon
 
 
 
 
 
ติดต่อ webmaster : wathuakrabue.school@gmail.com